نرخ مکالمه با شماره ثابت ترابردپذیر مشخص شد + تعرفه‌ها