فرماندار خمین خواستار اجرایی شدن تصمیمات زمین مانده گذشته در این شهرستان شد