"اولاند" نمی‌داند، این میهمان لجوج را بپذیرد یا خیر