اختصاص بیش از یک میلیارد تومان برای ساماندهی محل دفن زباله‌های یاسوج