پرداخت بیش از 1700 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکل‌دار سمنان