تحلیل نیویورک‌تایمز درباره قرارداد دو اپراتور ایرانی و آمریکایی