فراخوان هشت مدل مرسدس بنز G-Class به علت نقص سیم کشی