انتقاد سیاستگذاران آمریکا از رفع ممنوعیت معاملات دلاری ایران