رویترز: نگرانی آمریکا از تبعات حقوقی حمله عربستان به یمن همزمان با فروش سلاح به ریاض