نخست وزیر ترکیه: مواضع ترکیه و روسیه درباره سوریه به یکدیگر نزدیک شده است