روسیه به دنبال راه اندازی پایگاه‌های نظامی در مصر، کوبا و ویتنام