سهم بالای صنایع دنیا در مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای