تسری مدل قلعه گنج به 31 شهرستان/اعضای شورای اجتماعی کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند