تایمز: ترامپ پول دارد و مشهور است؛ پس می‌تواند تجاوز کند!