نخست وزیر ترکیه از نزدیک شدن موضع آنکارا و مسکو درباره سوریه گفت