سران قوا ماه آینده با مقام معظم رهبری جلسه دارند/هنوز حکم جدیدی برای انتصاب معاون سیاسی صادر نکرده‌ام