اهدای سه هزارمین کیسه خون O منفی به یاد 3000 شهید خراسان‌شمالی