نیروگاهی که روزانه 15 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد