اشتلیکه: مطمئنا ایران تدافعی بازی نمی‌کند/ این بازی حساسیت‌های خاصی دارد