واکنش به اظهارات پزشک کیارستمی/ سقط‌هایی که غیرقانونی انجام می‌شوند