نشست هماهنگی ستاد ایرانی تسهیل زیارت اربعین در نجف اشرف برگزار شد