زنگنه در کنفرانس جهانی انرژی شرکت نکرد/مذاکره وزرای انرژی روسیه و عربستان درباره طرح« فریز نفتی»