ویدئو/ سوءاستفاده از زنان، وضعیت حلب، نبرد با داعش و مالیات؛ مهمترین‌ها در مناظره کلینتون و ترامپ