نیروهای امنیتی ترکیه از ماه آگوست 417 شبه نظامی کرد را کشته‌اند