مدیرعامل شرکت ساخت منصوب شد/ شایعه استعفا منتفی است؟