اعلام آمادگی فرانسوی‌ها برای سرمایه گذاری در چابهار