واکنش اوباما به اظهارات رکیک نامزد جمهوریخواه آمریکا/ بچه داخل سالن نشسته است!