هنوز حکم جدیدی برای انتصاب معاون سیاسی صادر نکرده‌ام