برگزاری آخرین اردوی تیم ملی کاراته زنان پیش از مسابقات جهانی