آب مناطق جدیدی از رجایی شهر از سد طالقان تامین می‌شود