طیب‌نیا: توافق با FATF را اجرا می‌کنیم/ سهم ارز رسمی در تجارت ۲ماهه صفر می‌شود