گره گشایی قطره‌ای از مبادلات بانکی ایران/موانع پابرجاست