نیروی دریایی یمن هرگونه ارتباط با حمله موشکی به ناوشکن آمریکایی را تکذیب کرد