مناظره زهرآلود ترامپ و کلینتون؛ سرخط روزنامه های ایتالیا/19مهر