ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی از طریق سیم‌کارتهای شخصی