ادعای طالبان از پیشروی در مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان