تردد زائران به کربلا از مرز خسروی همچنان ممنوع است