بزرگترین اپراتورهای مخابراتی جهان فروش گلکسی نوت 7 را متوقف می کنند