دعوت جامعه روحانیت از تمام احزاب اصولگرا برای حضور در اولین نشست هم‌گرایی