انتقاد سیاستگذاران آمریکایی از رفع ممنوعیت معاملات دلاری ایران