گزارش وزیر کشور درباره مسابقه فوتبال ایران - کره جنوبی