لاوروف: آمریکا به سمت رویارویی با روسیه حرکت می کند