عکس/ بازیگر زن مشهور در هیئت عزاداری امام حسین (ع)