شمار تلفات توفان متیو در هائیتی به هزار نفر رسید / دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی