طرح ترافیکی پلیس برای مسابقه فوتبال ایران و کره در عصر تاسوعا