سازمان‌های مدنی بحرین خواستار محاکمه عاملان فاجعه صنعا شدند