بازداشت 16 فلسطینی از سوی اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری