ارتش یمن هرگونه ارتباط با حمله موشکی به ناوچه آمریکایی را تکذیب کرد