درج نماد شرکت آسان پرداخت پرشین در سامانه پس از معاملات