عقد قرارداد با شرکت های داخلی گامی اعتمادساز از سوی وزارت نفت/وزارت نفت منویات 15 گانه را اجرا می کند